Darželio idėja, mūsų tikslas ir vertybės

Tėvai nori, kad jų vaikai būtų geri, eitų teisingu gyvenimo keliu. Tik tada tėvų ir vaikų gyvenimas tampa prasmingas ir gražus. Kai žmogus negauna tėvų ir jį supančių žmonių meilės ir rūpesčio, kai nėra nuoširdžios draugystės, visa apimančios meilės, vaikas sielos ramybės ir džiaugsmo bando ieškoti kitur (rūkymas, narkotikai, netinkami draugai ir t.t.). Svarbiausia vaikams parodyti tinkamą pavyzdį. Todėl pirmiausiai reikia tėvams ir auklėtojams išmokti suvaldyti savo jausmus. Laikomės principo, kad žmogus turi būti visada sąžiningas ir tyras patys sau. To sieksime mokinti ir vaikus.

Tam, kad vaikai nuo mažų dienų augtų ir tobulėtų, jie turi išmokti ne tik reikalingų gyvenimo įpročių, bet ir susitelkti, kontroliuoti savo mintis, išgyventi vidinį džiaugsmą ir ramybę.

Mūsų darželio tikslai yra:

 1. Sukurti meile pagrįstą atmosferą, kurioje vaikas jaustųsi saugus, gerbiamas ir atsiskleistų jo visos gerosios savybės.
 2. Padėti vaikui suprasti jo ir kitų žmonių unikalumą.
 3. Vystyti socialinį vaiko gyvenimą, skatinant vaikus ir mokinant juos pozityvaus mąstymo, atsakingumo, sąmoningumo, pareigingumo, bendradarbiavimo, moralės, higienos.
 4. Padėti vaikui suvokti dalinimosi su kitais svarbą.
 5. Stiprinti vaiko meilę ir pagarbą visiems ir viskam.
 6. Formuoti vaiko ekologinį mąstymą, skatinti rūpinimąsi gamta, jos ištekliais.
 7. Mokinti sveiko ir natūralaus gyvenimo.
 8. Įkvėpti vaikus būti patiems už save atsakingais ir formuoti jų teigiamus įpročius.
 9. Skatinti vaikus reikšti savo jausmus.
 10. Išugdyti vaiko praktinius gebėjimus, reikalingus gyvenime.
 11. Vystyti vaiko estetinį supratimą per vaidinimą, muziką, šokius, skaitinius.
 12. Formuoti vaiko suvokimą, kad svarbiausia gyvenime yra kas jie tokie, o ne tai, ką jie gali ar turi.

Puslapis kuriamas

Atsiprašome, šiuo metu puslapis yra kuriamas.

 • Text Area #1

  This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

 • Text Area #2

  This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

 • Text Area #3

  This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.